Steuerwerk

STEUERWERK

Poreski zakon podleže stalnom procesu prilagođavanja. Pored promena zakona, nove zakonske odredbe se neprestano dodaju, što dovodi do visokog nivoa složenosti.

Cinjenica je da poresko opterećenje (neto) smanjuje vašu dobit i vašu likvidnost, ključne faktore vašeg ekonomskog uspeha. Ne možemo u potpunosti da izbegnemo vaše poreze, ali možemo vam pomoći da trajno smanjite poreski teret. Da biste optimizovali poreze, morate znati pravni okvir ili zakonske opcije privrednog i poreskog prava i pravni opseg unutar kojeg se možete kretati.

Mere za strukturiranje poreza i optimizaciju poreza su redovne, i nisu jednokratne akcije kako bi se osigurale kratkoročne poreske prednosti. Uspešna poreska konstrukcija zahteva proaktivnu strategiju poreskog planiranja. Pritom se mora uzeti u obzir budući razvoj kompanije, kao i moguće zakonske promene.U tom kontekstu, kao poreska i poslovna kompanija, u klasičnom području poreskog savetovanja, nudimo vam profesionalnu i pouzdanu pomoć u svim poreskim pitanjima.

  Poreski savet

 • Tekuće knjigovodstvo i obračun zarada
 • Priprema godišnjih finansijskih izveštaja ili računa viška prihoda
 • Priprema poreskih prijava za preduzeća, pravna i fizička lica
 • Poresko planiranje za smanjenje poreskog opterećenja
 • Podnošenje zahteva u poreskim pitanjima, kao što su odlaganje poreskih dugova, produženje rokova ili smanjenje avansnih plaćanja
 • Zastupanje pred poreskim vlastima: u toku i u posebnim pitanjima
 • Zastupanje pred poreskim vlastima i u krivičnim poreskim postupcima
 • Stalne informacije o poreskim promenama

  Posebni poreski saveti

 • Planiranje novih osnova i reorganizacija, kao i likvidacija preduzeca
 • Konsultacije o pitanjima nasledstva
 • Saveti u oblasti međunarodnog poreskog prava
 • Savet za saniranje
 • Priprema i rukovanje poreskim kontrolama
 • Saveti o optimalnom pravnom obliku iz perspektive poreskog zakona
 • Poresko planiranje i razvoj strategije
 • Porezno-pravni izvestaji/vestacenja
 • Prijava za drzavnu financijsku podrsku


Dodatne informacije:
Steuerwerk Wirtschaftswerk Realizacija

Naš fokus je na vašem uspehu!