PREGLED

Indivudualni poreski i ekonomski saveti za vašu kompaniju!


Mi, kao Steuer- & Wirtschaftswerk, sebe smatramo kao inovativno i proaktivno poresko savetovanje i za nas definišemo inovacije, ne samo kroz procese digitalizacije itd., već i kroz podršku našim klijenatima da dugoročno osiguraju svoju profitabilnost.


Shodno tome, sa naše tačke gledišta, poreski konsultant nije samo pružalac usluga, on je proširena komponenta predzeca zbog svoje obuke, svog znanja, svog stalnog učešća u poslovnim izvestajima (BWA) i učešća u preduzetničkim pitanjima.
Zbog ove posebne situacije poverenja, u osnovi mu je moguće da utiče na odluke preduzetnika. Ova osnovna konstalacija rezultira optimalnim konsultantskim intenzitetom mandata, koji se određuje konsenzusom kompanije i poreskog konsultanta.

Rado bi da zajedno definišemo vrstu i obim potrebnih konsultantskih usluga, tako prilagođenih vašoj kompaniji!

Dodatne informacije:
Steuerwerk Wirtschaftswerk Realizacija

Naš fokus je na vašem uspehu!