DIREKTOR

Generalni direktor poreski savetnik Halim Saljunovic
Poreski savetnik njemacog zakona

Halim Saljunovic

Magistar ekonomske administracije
Magistar prava

Kao poreski savetnik i ekonomski generalista, pored znanja o poreskom zakonu, imam široku stručnost u oblasti korporativnih procesa i njihovih potencijala za uspeh. Zbog mog, više od 20 godina, profesionalnog iskustva na vodećim pozicijama u industrijskom i konsultantskom sektoru, je moj način razmišljanja i rada direktan i odlikuje ga visok stepen usmerenosti i efikasnosti.

Naš fokus je na vašem uspehu!